Sunnmøre var i middelalderen en av de viktigste regionene i Norge. Alle kjenner historiene om Giskeætta som var noen av de viktigste rådgiverne til kongen, men hvordan var Sunnmøre egentlig fra vikingtiden og fram til reformasjonen? Denne nettsida prøver å samle informasjon om hvordan man tror livet mellom Stadt og Romsdalen var.

Nettsida er under stadig utvikling og har du synspunkt eller ønsker å bidra til å samle informasjon om middelalder på Sunnmøre, ta gjerne kontakt.