Sigurd Jonsson

Sigurd Jonsson fikk i 1425 rettslig kjennelse på retten til Giskegården. Han hadde da vært i arvestrid med Magnus Magnusson i 15 år etter at Håkon Sigurson døde i 1407 uten barn.  Sigurd var i fremste rekke av adelen på starten av 1400-tallet og var drottsete flere ganger. Han var sønn av søster til Håkon Sigurson, Agnes og det var via henne at han hadde arveretten til Giske. Sigurd var sentral i riksstyret under flere konger og var nevnt som kongekandidat da kong Christoffer døde i 1448. Selv døde Sigurd i 1452 og overlot sine store godssamlinger til sønnen Hans Sigurdsson.

 

Kilde:

Norsk bibliografisk leksikon