Hans Sigurdsson

Som eneste barn av Sigurd Jonsson arvet Hans Sigurdson hele det det store jordegodskomplekset til faren. Det ser ut til at Hans levde et tilbaketrukket liv og han hadde ingen verv innenfor rikspolitikken. Han ble forlovet med Ingeborg Ågesdatter av Thottslekten i 1464 men døde 2 år senere før de ble gift og overlot godset, inkludert Giskegodset, i en bitter arvestrid. Det ble holdt et arveskifte etter Junker Hans som han for ettertiden er blitt bedre kjent som, der eiendommen blir delt opp i 3 deler og gitt til barna av 3 av hans kusiner. Arveoppgjøret var så komplisert at det tok rundt 25 år før skifte ble endelig løst og i 1490 er det Alv Knutsson som overtar Giskegodset. Junker Hans Sigurdson er dermed den siste som eier hele det store godskomplekset som Giskegodset var en del av fra Bjarkøyætta døde ut.