Eystein Torbergson Orre

Eystein Torbergson Orre ble trolig født i 1013 og var eldste sønn til Torberg Arnesson. Han var lendmann til kong Harald Hardråde og var ifølge sagaen den navnkundigste og kjæreste av alle kongens lendmenn. Eystein døde i slaget ved Stamford bridge i 1066 etter en hard kamp som ble oppkalt etter han.

Lite er ellers kjent om Eystein. Man vet ikke om han hadde etterkommere eller var gift, selv om det står at han var lovet datteren til kong Harald, Maria. Dersom han var født i 1013 og bare trolovet, ikke var gift i 1066, er dette rart for en mann av så stor ætt som både faren og moren kom fra. Men det finnes uansett ikke kilder som sier noe om barn eller andre ekteskap. Det at Giske går i arv til Eysteins nevø, Skofte Ogmundsson taler og for at han ikke hadde egne livsarvinger.

Ingen kjente etterkommere

 

Kilder:

Norske slott og herregårder