Høymiddelalder

Høymiddelalderen regnes vanligvis fra 1130 fram til 1350 når svartedauden rammer landet.

Periodens første del, fra 1130 til ca. 1240, var preget av politisk uro, og har tradisjonelt fått navnet Borgerkrigstiden. Etter denne perioden hadde Norge roligere politiske forhold frem til svartedauden rundt år 1350, og perioden kalles ofte Norges storhetstid.