Kart med alle vetelokaliteter i det gamle Norgesveldet

Vetelokalitet med en form av vete i navnet (vete, vede, våtte ect)       Siktlinje mellom veter