Hellig kors kirke - Ørsta

Korskirka som stod på Velle i Ørstad var sett på som ei av de fineste kirkene på Sunnmøre. Den var annekskirke under Halkjelsvik kirke i Volda
Kirka var rikt dekorert og hadde malte vegger og tak. Den ble revet i 1864 da den nye kirka var byggd rett ved. Matrialet fra den gamle kirka ble solgt og endel av det ble gjenbrukt i Velle skole.

Fra stavkirka som er det bevart flere gjenstader i den nye kirka men få av de går tilbake til middelalderen. Som i Haram kirke finnes det et berealter i kirka som er laget av kleberstein og som ble brukt utenfor kirka. Altertavla er fra rundt 1500 og er derfor en av få altertavler på Sunnmøre som er fra før reformasjonen.

Fra askeladden:

Eldste omtale av kirken er i 1385 (Oerstr kirkiv, DN III:463). Den første kjente kirke på (gnr. 15) Velle var en stavkirke, på et sted som i dag kalles Vallabakken. Tverrskip i stavverk mot nord og sør var blitt bygd til før 1685, slik at den fikk korsformet grunnplan, og den ble dette året oppgitt med følgende mål: skipet 19,8x8,7 m, tverrskipene hadde et tilsvarende flatemål, våpenhuset i vest målte 4,3 m i kvadrat. Også våpenhuset var i stavverk. Kirken hadde på dette tidspunkt innganger til skipet fra vest, til tverrskipene fra nord hhv. sør og til koret (trolig) fra sør. Trolig har den eldste planløsningen hatt rektangulært skip med smalere, rektangulært kor – muligens mye lik det en fortsatt finner ved Kværnes kirke. I 1665 var takrytteren blitt sterkt skadet som følge av lynnedslag og måtte nybygges. I 1766 ble kirken omtalt som følger: ”Ørsten Kirke, som ligger paa en høi Bakke imellem tvende Elve-Greene, har altsaa en meget behagelig (…) Situation (…) Kirken bestaaer kun af Staver, men er dog opbygt i Form af et Kors, og indvendig meget vel prydet med Malning, Forgyldning og Billedhugger-Verk, især hva Alter-Tavlen angaaer; saa at den med Billighed bør ansees for een af vore smukkeste Kirker”.