1385 - Salg av ytre Åm

Et brev som forteller litt om salg av gården Ytre Åm. Brevet forteller og litt om administrativ inndeling ettersom gården lå i Ørsta sogn, men i Fyrde skipreide.

Sunnmørskronologi