1416 - Bytte av eiendom i Hundeid

I 1416 ble den all den øde jorden til gården Hundeid i Aure(Sykkylven) byttet mot en eiendom i Norhordaland

Sunnmørskronologi