1421 - Skjelsord i Borgund

23. mai var 2 menn avhørt i Borgund om skjelsord som en Hallvard Erlandsson hadde brukt mot en Jon Sæmundsson

Sunnmørskronologi