1424 - Stevning av erkebiskopen

I forbindelse med testamentet til Sigurd Håkonsson var flere menn hos erkebiskopen i Nidaros for å bli avhør om arveretten til Giske gård og gods. Biskopen stevner flere til å komme til lagtinget i Bergen sommeren etter.

Sunnmørskronologi