1425 - Salg av gårder i Bjørkedal

Det siste av i alt 4 diplom som omhandler Bjørkedal. Deler av gården Søndre Bjørkedal og Kile blir solgt den 2. april 1425. Diplomatarium Norvegicus

Sunnmørskronologi