1520 - Tiendepengeskatten

Manntallet over tiandpengeskatten, det eldste bevarte skattemanntallet for Sunnmøre. Oversikt over alle gårdene som er med kan finnes her

Sunnmørskronologi