1529 - Klagebrev fra prosten i Herøy

10. januar 1529 sender prosten i Herøy et 4 sider langt klagebrev til erkebiskop Olav Engelbrektsson og klager over de nye forutsetningene han har fått av to av erkebiskopens skrivere. Brevet kan leses her

Sunnmørskronologi