1028 - Olav den Hellige på Sunnmøre

Norges viktigste middelalderperson var Olav Haraldson, også kjent som Olav den Hellige. Han var konge i Norge fra 1015 til 1028. Olav er en av de 3 norske helgener som er annerkjent av både den katolske og ortodokse kirke. I hele middelalderen, fra hans død på i slaget på Stiklestad i 1030 til reformasjonen, var hans relikvier det viktigste pilgrimsmål og mest dyrebare norske gjenstand og Nidarosdomen i Trondheim er bygget over hans grav. Han blir ofte sett på som den som innførte kristendommen som statsrelgion i Norge. Ettersom Olav den Hellige ble så viktig etter sin død finnes det mange nedtegnelser om han fra middelalderen som også gjelder for Sunnmøre.

Den mest kjente beretningen om Olav den Hellige på Sunnmøre står Snorre for i sin Olav den Helliges saga. Det kan du lese her (avsnitt 178).

 

Sunnmørskronologi