ca 955 - Slaget ved Rastakalv

Håkon den Gode, kjemper mot Eirikssønnene ved Rastakalv på Frei på Nordmøre

Sunnmørskronologi