997 - Dragseidtinget på Stadt

 

Dragseidtinget er det andre av Olav Trygvasons ting der han kristnet hele vestnorge. På forsommeren holdt han ting på Moster og Dragseidtinget ble trolig holdt i juli måned. Her hadde Olav stevnet bøndene fra Sogn, Fjordene, Sunnmøre og Romsdal. På tinget bød han de å bli kristnet eller å kjempe mot han. Ettersom bøndene ikke var mannsterke nok til å slåss mot kongsheren, lot de seg alle kristne.

Dragseid var fra gammalt av ikke en tingsted men en plass man dro båtene over land så man ikke måtte gå rundt the værharde Stadtlandet. Da dette ble valgt som tingsted for kristningen av nord-vest landet er det naturlig å tro at dette kan ha hatt sammenheng med Sunnivakulten på Selja som ikke er langt unna Dragseid. 

Sunnmørskronologi