Middelalderbygninger på Sunnmøre

Det er dessverre veldig få bygninger på Sunnmøre fra før reformasjonen. De tre kirkene som fremdeles står er Giske kirke og gjenoppbygde St. Jetmund kirke i tillegg til St. Peters kirke i Borgund som alle er automatisk fredet siden de er datert til før 1537. Dette gjelder også 4 bygg fra Skjåstaddalen i Ørsta (Skjåstad, Raustad, Saure og Saure fremre), og 2 fra Volda (Eikrem og Velsvik). Uten om dette er det flere bevarte bygningsdeler fra middelalderen i gårdshus rundt om, og spessiellt i mange av de nyere kirkene.

Utover disse konkrete bygningene finnes det mye informasjon i skriftlige kilder og dette gjelder særlig for de mer enn 25 kirkene som man vet om fra før reformasjonen. De viktigste kildene til bygninger fra middelalderen er diverse jordebøker og andre middelalderdokumenter samt segn og muntlige fortellinger som ble skrevet ned av historikere som Hans Strøm og Peder Fylling på slutten av 1700 og 1800-tallet.