Kirker

De første kirkene på Sunnmøre ble reist på storgårder. Man vet ikke med sikkerhet om disse bare ble benyttet som storbondens kapell eller om de og fungerte som sognekirker. De aller fleste kirkene ble bygget i tømmer.

Det er dessverre ingen stavkirker som fremdeles står igjen på Sunnmøre. Flere ble ødelagt av ulykker og andre ble revet da de etterhvert ble for små. De fleste av kirkene var trolig i såkallt Møre-stil, lik de bevarte kirkene på Rødven, Grip og Kvernes på Normøre. Av steinkirker fra middelalderen er det Giske kirke og den gjennoppbygde St. Jetmund kirke som er bevart i tilnærmet orginal stand mens gamle Herøy og Ulstein kirker bare finnes ruiner etter. I tillegg kommer kaupstaden Borgund som var det viktigste relgiøse stedet mellom Nidaros og Bergen etter bispesete på Selja flyttes i 1170. Det er påvist 3 samtidige kirker i Borgund og kildene nevner enda en, alle bygget i stein. Peterskirken og Margaretskirken er del av dagens Borgund kirke.