Vik i Sykkylven

En av de storgårdene det finnst mest informasjon om er Vik i Sykkylven. Det meste er i forbindelse med en rikmann fra gården som i flere ulike segner går under navnet Guldbrand i Vik. Segnene er i stor del nedskrevet av Hans Strøm rundt 1750 eller Peder Fylling rundt 100 år senere. I følge disse går det fram at Guldbrand hadde et par brødre som bodde hennholdsvis på Ringstad i Stranda og Eiksund i Rodve/Ulstein. De 3 brødrene skal alla ha overlevd svartedauden og etter denne tatt til seg mye jordegods som var blitt lagt øde. De hadde og delt opp godset så Ringstad gården styrte over alt øst for Skotet, Vik styrte over midtdelen fra Skotet til Flåskjer, mens Eiksundgården styrte over godset vest for Flåskjer.

Det som i segna er fortalt om gården i Vik er at Guldbrand var på besøk på Ringstad der broren hadde byggd nye staselige hus , men at han ikke hadde kommentert dette. Dette liket broren dårlig og kallte Guldbrands hus i Vik for "Revehytter". Dette likte Guldbrand så dårlig at han for hjem til Vik, leide inn masse folk og fikk hoggd tømmer til nytt hus. I tillegg lagde han en høy skigard rundt gården med en stor port i. Fra denne og ned til bryggen lagde han så en lukket gang. Videre skal det ha vært opp til 5 sager i elven og en steinlagt vei fra gården til kirken som stod på Aure.

Det er ikke bare historiene on Guldbrand i Vik som er grunnlaget for å tro at det har vært en storgård i Vik. Flere personer av høy status har tatt navn etter Aure i Sykkylven. Sysselmann Eystein på Aure var Sysselmenn under kong Håkon Håkonsen rundt 1240 og det er i allefall to personer fra tidlig middelalder som har fått navn Aura-Pål etter Aure i Sykkylven. En av sønnene til Skofte av Giske flyttet hit og var senere lendmann. Rundt 1200 var det en sysselmann med samme navn.

 

Kilder:

Sunnmøre historielag, Bård Jonson Dale, Årbok for Sunnmøre 2009