Giske kirke - Giske

Marmorkirke

Første skriftlige kilde: 1309

Kirkeskip: 12 x 9m

Kor: 8 x 6m

Bønder i soknet: 

Kirken er bygget av marmor, har idag 175 plasser, og har antakelig tjent som gårdskapell for Giskeætten. Den besto opprinnelig av skip og kor. Nederst rundt hele kirkens yttervegg går en såkalt attisk baseprofil som kom i bruk på norske kirker på 1100-tallet. Kirken er kledd med store velhugne kvaderstein og viser påvirkning fra Bergensområdet. Men der ble det brukt kleberstein og ikke marmor. Kirkene i Borgundskaupangen og flere andre kirker i fylket er utført på sammen måte. Men Giske kirke er den eneste kirken som i sin helhet er bygget i marmor.

 

Fra Askeladden:

Eldste omtale av kirken er i 1309 (Gische kierche, DN XV:1), da den og presten ble betenkt i ridderen Bjarne Erlingssons testamente. Den middelalderske steinkirken fra rundt midten av 1100-tallet har rektangulært skip (utv. 12,3x8,8 m) med et smalere og heller langt, rektangulært kor (7,6x6,2 m) der det er to vinduer mot sør og et mot øst. Det er portaler kun i skipet, mot sør og vest. Det ytre murverket og veggåpningene er hogd i marmorkvader, mens sokkelen med sitt attiske profil er hogd i lokal bergart (Kloster 1957:386ff).