Geiranger Kirke - Geiranger

Den første kirka i Gerianger tror man var bygd rundt 1450. Kor og våpenhus var bygd i tømmer og selve skipet var i stav-konstruksjon. Kirka ble revet i 1742 for å gi plass til ny større kirke.

 

Fra Askeladden:

Eldste omtale av kirken er i 1589 (Gerangers cappell, Thr.R. 64), den lå da som anneks til hovedkirken på Ørskog. Kirken beskrives i 1660-68 som stående til nedfalls, og den ble tid om annen skordet opp. Den skal i utgangspunktet ha vært en stavbygning med kor og våpenhus i tømmer: ”Geiranger capel ere en del af stafe och en del af tømmer til sammen udi længde 28 alen. Bredden 9 og 10 alen med et lidet våbenhus af tømmer 6 alen langt og 7 alen bredt, uden tårn”. Denne kirken ble revet i 1742, og to år seinere sto en tømmerbygning med korsformet grunnplan ferdig på samme tuft.