Torberg Arnesson

Torberg Arneson på Giske er den første som konkret knyttes til Giske og dermed til Sunnmøre. Senest i 1025 var dette hovedgården hans og han var regnet som lendmann. Torborg var sammen med sine brødre Kalv og Finn sentrale personer i kretsen rundt Olav den Hellige og var nære venner til kongen.

Torberg var gift med Ragnhild, datter til den mektigste lendmannen i hele Norge, Erling Sjalgson på Sola. Torbergs stamfedre er i Armungatal listet opp i 5 ledd bakover men det er kun hans far og farfar som er regnet som reelle. I forbindelse med Torbergs bror, Kalv, er det skrevet at de var jarleættlinger (Olav den helligs saga, 183) og det er spekulert i om det er en forbindelse fra Giskeætta til Mørejarlene.

Torberg og Ragnhild fikk barna Eystein, Tora, Jorunn og Ogmund. Eystein ble kalt Orre og var den som overtok Giske etter at faren døde. Det er derfor trolig at han var eldst. I fortellingen om hvordan Tora ble født står det at Eystein var 12 vintre da Tora ble født, noe som var i 1025. Det vil si at Eystein må ha blitt født rundt 1013. Tora ble gift med Harald Hardråde og ble på den måten stammor til de norske middelalderkongene fra ca 1050 og fram til norge ble underlagt de danske kongene. Jorunn ble gift med Ulv Uspakson og ble med det oldemor til erkebiskop Eystein Erlendsson.

Hva som skedde med Ogmund er usikkert men det var dennes sønn Skofte Ogmundsson som tok over Giske da Eystein Orre døde i slaget ved stamford Bridge i 1066.

Etterkommere med Ragnhild Erlingsdatter:

 • Eystein Orre - Trolova med Maria, datter til Harald Hardråde
  • Ingen kjente barn
 • Tora - Gift med Harald Hardråde
  • Kong Olav Kyrre
  • Kong Magnus Haraldsson
 • Jorunn - Gift med Ulv Uspakson
  • Jon Ulvsson
  • Stenkil Ulvsson
  • Brigida Ulvsdatter
 • Ogmund


Kilder:

Norsk Bibliografisk Leksikon

Norske slott og herregårder