Nikolas Pålsson Kuvung

Nikolas Pålsson Kuvung var i følge Magnus Erligsson saga sønn av Pål Skoftesson på Giske men hans mor er ukjent. Flere av sagaene omtaler Nikolas så man vet han var en viktig støttespiller til Erling Skakke og Magnus Erlingsson. Han var lendmann for kong Magnus Erlingsson og hjalp denne med å bli kvitt flere rivaler. I følge Islandske annaler døde han i 1217, noe som sansyneliggjøres av at hans sønn får tittelen lendmann fra da av.

 

Vi vet ikke så mye om familien til Nikolas. Fra Sverres saga (avsnitt 52) vet vi at han hadde en sønn som het Pål Nikolasson Filda, det var og han som var neste herre til Giske. Vi vet ikke hvem han var gift med og heller ikke om han hadde andre barn. Det er spekulert i om han hadde en datter Ragnhild som var gift med Skule Jarl.

Etterkommere med ukjent:

 

Kilder:

Norsk Bibliografisk Leksikon

Norske slott og herregårder