Peter Pålsson

Peter Pålson er i 1225 blitt lendmann etter sin far Pål Nikolasson Filda, og er en av Håkon Håkonssons støttespillere i borgerkrigen mellom Birkebeinerne og Baglerne. Peter er ofte nevnt i Håkon Håkonssons saga og får til stadighet oppdrag av kongen. Et av disse var i 1239 da han sammen med en styrke på 25 skip angrep Borgund og tok all leidang som var samlet opp der (avsnitt 208). I 1253 får vi og vite at hans skip ble kallt Borgundbåten. Hvor stort dette skipet var er ikke sikkert. Peter ble og kallt Peter bonde og han døde i 1254 (avsnitt 281)

 

Etterkommere med Gyrid?: