1206 - Baglerne angriper Borgund

Den mest dramatiske hendelsen fra borgerkrigstiden på Sunnmøre er fra 1206 da baglerhøvdingen Filippus kommer med 4 skip til Borgund. I tillegg til å sette fyr på et leidangskip som er under bygging (en 20sesse), stjeler han og all leidang som er oppsamlet i kaupstaden. Under angrepet blir 18 menn drept. Dette var ikke det første angrep på Borgund av Baglerne og det er trolig at Birkebeineren må ha stått sterkt i kaupstaden ettersom den stadig ble angrepet.

Kilde: Norges kongesagaer bind 3,

Sunnmørskronologi