1225 - Peter av Husastad blir erkebiskop

I 1225 blir  Peter av Husastad utnevnt til erkebiskop. Tradisjonen vil ha det til at han enten var fra Hustad på Inderøya i Nord Trøndelag eller fra Hustad i Hjørundfjorden. Begge stedene hadde kirker i middelalderen. Om vi går ut fra at det er Hustad på Sunnmøre så er dette kanskje med på å forklare de mange fine gjennstandene som var i den gamle stavkirka som ble flyttet til Sæbø i 1584. Peter vi i tillegg til giskeætta ha vært en av de mest kjente sunnmøringene i middelalderen.   

Peter av Husastad er ikke erkebisp lengre enn til 1226  da han dør og etterlater seg sønnen Sigurd Peterson, kjent fra sagaen som Sigurd Biskopson.

Sunnmørskronologi