1264 - Giske gård brenner

Magnus Lagabøtes saga forteller at den gamle gården på Giske brant i 1264. Det fortelles at han var på Leirgulen i Norfjord på allehelgensmesse som er 1.november og deretter dro nordover til Steinvågen.  Brannen må derfor ha vært tidlig i november. Sagaen forteller og at det bare var den gamle gården som brant og at de hadde berget den nye som relativt nylig var oppsatt. I arkeologiske undersøkelser har det blitt påvist brannlag fra rundt denne tida så det er mye som tyder på at sagaen er troverdig.

 

Kilder: I balansepunktet

Magnus lagabøtes saga

Sunnmørskronologi