1280 - Ekskummunikasjon av Bjarne Erlingsson

At Bjarne Erlingsson var en framtredene mann på slutten av 1200-tallet er lett å forstå etter all den dokumentasjon som finnes etter han. I tillegg forble han en god venn av kongen selv om han i 1280 ble ekskommunisert av erkebiskopen for tilbakekalling av et myntbrev denne hadde utstedt. 

Sunnmørskronologi