1293 - Herr Clæment i Herøy

Det er ikke så mange som er nevnt med adelige titler i fra sunnmøre utenom Giske-herrene. I 1293 blir en Herr Klemet i Herøy nevnt

Sunnmørskronologi