1324 - Provent i Nidaros

Fra 1324 og 1325  finnes 2 brev der kvinner kjøper seg provent hos kannikene i Nidaros for resten av livet for seg og en tjenestekvinne mot eiendommer på Sunnmøre. Det står ikke noe om hvor de bodde før men det er nærliggende å tro at de kom fra Sunnmøre ettersom de hadde eiendom her.   Baugeid Steinarsdatter kjøpte provent i Nidaros i 1324 og Herborg Berdorsdatter fikk provent i 1325. 

Sunnmørskronologi