1331 - Matthiskirka i Borgund

I tillegg til i kirkene i Bjarne Erlingssons testamente er en  St. Matthis kirke nevnt 2 ganger i  Erkebiskop Eilifs kopibok i 1331.  Den første gangen gis det 30 dagers avlat til alle som vil hjelpe til å gjenreise kirken. Dette tyder på at kirken må ha vært i dårlig stand alt før svartedøden og det er uvisst om den ble gjenoppbygd ved hjelp av dette brevet. Den andre gangen gjelder det bortbygsling av jord tillhørende kirken Da Diplomatarium Norvegicum ble utgitt ble det lagt til at denne kirken trolig lå i Sogn men det er mer trolig at det var kirken på Sunnmøre det var snakk om. Dette fordi det ikke finnes andre referanser til en Mattis kirke i Sogn, der man bare hadde Borgund stavkirke.

 

 

 

Sunnmørskronologi