1338 - Forlik i Bjørkedal

Sigurd i Bjørkedal forlikte seg med flere om  jord i gården Bjørkedal.

Sunnmørskronologi