1338 - Martingården i Borgund

En av de få gårdene i Borgund som er nevnt i skriftlige kilder er Martinsgården. Her er det en kjøpskontratk mellom Simon Kolbeinson og Karl Gunnarsson fra Gjemmestad. Det er trolig at Simon Kolbeinson var en av kjøpmennene i kaupstaden Borgund og som Bjørn Janson Dale har skrevet i Tidsskrift for Sunnmøre historielag . Hele kontrakten kan leses på Diplomaticum Norvegicum

 

 

 

Sunnmørskronologi