1341 - Skøytet på Rise

Det som trolig er et dokument fra Hjørundfjorden nevner at det i prestestua på Sæbø ble inngått en overdragelse av eiendom mellom søsken. Dette dokumentet er i Diplomaticum Norveicum listet til å være i fra Rogaland noe som bestrides av flere deriblant historiker Bjørn Jonson Dale har skrevet en lengre artikel om dette.

Sunnmørskronologi