1343 - Fraskriving av arv

Sigurd Havtoreson gav fra seg arverett på gods mot å få annet gods. Diplomet finnes her

Sunnmørskronologi