1344 - Provent på Giske

Ogmund Erikson avhendar (noke i) øya Humla i Borgund til herr Erling Vidkunnson mot provent på Giske for seg, søstra og sonen.

Sunnmørskronologi