1345 - Avlat for besøk til Giske

At Giske kirke  har hatt en særstilling på Sunnmøre er det ingen tvil om. Dette blir bekreftet av et pavebrev utstedt i Avingnon 14. juni 1345. Her gis det 100 dagers avlat til alle som besøker kapellet på gitte dager. 

Sunnmørskronologi