1347 - Stevning av Sigurd Fyrd

Fra 1347 finnes det flere bevarte brev som omhandler en Sigurd Fyrd som ikke har betalt leidang på 2 år.  Brevene gir og et innblikk i hvordan rettsvesen fungerte rundt 1350 da vi har bevart både stevningen og vitnebrev om at stevningen er lovlig. 

 

 

Sunnmørskronologi