1349-1350 - Svartedauen

Den store manndauden kom til Norge rundt år 1350. Man har lenge regnet hovedkilden til pesten var engelske handelsskip som kom til Bergen i 1349, men det er indikasjoner som tyder på at det alt i 1348 var utbrudd av pest i Oslo. Den raske utbredelsen av pesten tyder og på at det har vært flere veier inn i Norge.

Pesten førte til at rundt 50-70% av norges befolkning døde. Denne folkenedgangen førte til enorm nedgang i inntekts for alle landeiere og spesiellt kirken hadde store tap. Prisene på eiendom fallt dramatisk og de som levde over pesten kunne ofte ta store eiendomer under seg ettersom så mange gårder ble lagt øde.

Sunnmørskronologi