Jomfru Maria kirke - Hustad

Middelalderkirka i Hjørundfjorden lå på Hustad og var viet til jomfru Maria. Denne ble tatt av ras eller elva i 1581 og kirkestedet ble derfor flyttet til Sæbø der dagens kirke står.

Det er spekulert om Erkebiskop Peter fra Husastad kan ha kommet herfra

 

Fra Askeladden:

Eldste omtale av kirken er i 1432 (Worffrv kirkio j Bonadale, AB 136). Stavkirken sto på (gnr. 144) Hustad fram til 1580-tallet (1581 alt. 1584). Da ble kirkestedet flyttet til (59=169) Sæbø etter at kirken på Hustad nær var gått med i elvebrudd pga. flom. Noen årtier før elvebruddet var kirken nær blitt ødelagt av snøskred. Nåværende kirkested ligger omlag 700 m nordøst for den middelalderske kirkelokaliteten og på nordsida av Bondalselva.