Gårder nevnt i Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (1516-1521)

Klikk på ikonet for info om hver enkelt gård.