Kirkene i Borgund

Mye tyder på at Borgund og var det viktigste relgiøse senteret på nord-vest landet. Det er påvist 3 samtidige kirker og kildene nevner enda en, så det er mulig at det inne i selve kaupstaden, i perioder lå hele 4 kirker. Det er og mulig at det i en kortere periode var et bispesete i kaupstaden ettersom en engelsk kilder forteller om en bisp Tore av Borgund.

De arkiologiske undersøkelsene fra Borgund påviste i tillegg til St. Peters kirke, som i dag er tverskipet Borgund kirke, ruinene etter St. Margarets kirke nede på odden ved klokkersundet og en steinbygning til under det som i dag er tunet på prestegården. Dette er trolig den omtalte Kristkirken og/eller St. Matthis kirke. En av kildene som nevner kirkene i Borgund er Bjarne Erlingssons testamente. Her nevnes Peterskirken, Kristkirken, og Margaretakirken. Disse kirkene får 1/5 av den gaven som Kristkirken i Nidaros (Nidarosdomen) får.

Det at det her nevnes en Kristkirke i borgund støtter opp under muligheten for at det på et tidspunkt var bispesete der, ettersom kristkirker er en betegnesle ofte brukt på domkirker.

 

Kilde:

Borgundkaupangen, Asbjørn Herteig