Korrespondanse fra Erling Vidkunsson

Ant. Kilde År Utstedt Til Innhold
1 RN IV 222 1323 ? 1 lagmann + 1 mann Instruks
2 RN IV 266 1324 ? 3 menn Instruks
3 RN IV 659 1329 ? Sigurd Jatgeirsson Fullmaktsbrev
4 RN IV 660 1329 ? Gravinne Katrin Kvittering
5 DN XII 87 1337 Bergen Hallvard Åsmundsson Fullmaktsbrev
6 RN V 102 1338? Ikke nevnt Biskop Håkon Kirke
7 RN V 103 1338? ? Biskop Håkon Kirke
8 RN V 113 1338? Viken? Biskop Håkon Politisk
9 DN I 253 1338 Bergen   Vitnebrev
10 RN V 265 1339? ? Biskop Håkon Politisk
11 RN V 286 1340? ? Biskop Håkon Politisk
12 RN V 412 1341? ? Biskop Håkon Politisk
13 DN II 279 1347 Giske Sigurd Hermundsson Stevning
14 RN V 938 1343-1347? Ikke nevnt Jorunn og Tore Tandre Forliksbrev
15 DN II 285 1347 Bergen   Domsbrev
16 DN V 193 1347 Lödöse   Testament
17 RN V 1011 1348 Oslo   Domsbrev
18 DN II 323 1354 Romsdalen Ingebjørg Gavebrev