Korrespondanse til Sigurd Havtoresson

Ant. Kilde År Utstedt Fra Innhold
1 DN VII 229 1351 Avignon Pave Clemens Skriftepriviligium
2 RN VI 324 1347-1355? ? Pål Sigurdsson  
3 RN VI nr 531 1357-1358? ? Svale Olversson Kvittering
4 DN I 379 1363 Giske 3 menn Vitnebrev om salg
5 DN I 380 1363 Giske Rådsmann Svein Eiriksson og  Otte Arnesson Vitnebrev om salg
6 DN II 375 1363 Bergen? Lagmann Josef K. Domsbrev
7 RN VI 1048 1365? Stralsund? Hansadagen i Stralsund  
8 RN VI 1090 1365? Värmland? Lagmann Bjørn djäkn Fradømming av jord
9 RN VI 1120 1366? Lübeck? Hansadagen i Lübeck Påminnelse
10 RN VI 1128 1366? Lübeck? Hansadagen i Lübeck Div. krav