Korrespondanse vedrørende Sigurd Jonsson

Ant Kilde År Utstedt Fra Innhold
1 DN V 521 1417 Elstad To menn Jordeskifte
2 DN III  645 1419 Lom To lagrettemenn Salgsbrev
3 DN I  671 1420 Hisingby Margareta Eilifsdatter Gavebrev
4 DN I 683 1422 Bergen Margareta Eilifsdatter Vitnebrev i forb. med arv
5 DN I 699 1424 Nidaros Erkebiskop Eiliv Arvetvist i forb. med Giskegodset
6 DN I 700 1424 Nidaros Lagmann Olaf Nikolasson Arvetvist i forb. med Giskegodset
7 DN I 705 1425 Bergen Prost Peter Boason Vitnebrev
8 DN I 706 1425 Giske 5 menn Vitnebrev
9 DN I 713 1426 Bergen 16 menn Utsettelse av arvesak
10 DN IX 276 1439 Oslo Gudmund Helgesson Kunngjøring
11 DN III  759 1440 Botheim 3 lagrettemenn Salgsbrev
12 DN II  743 1441 Båhus Væpner Kolbjørn Gerst Bekreftelse
13 DN III  762 1441 Våge? To menn Salgsbrev
14 DN V 711 1442 Voleseter 12 menn Kunngjøring
15 DN II 743 1445 Oslo Ridder Olaf Håkonsson, lagmann Herlag Mathisson, 5 menn Overenskomst
16 DN I 802 1447 Tønsberg Jon Nilsson Skak Salgsbrev
17 DN II 774 1447 Kjøbenhavn 8 riddere Skifte
18 DN II 808 1454 Vardeberg Kong Kristian I Lensrettigheter