Titulerte lagrettemenn gjengitt alfabetisk

Ant. Kilde År Navn Brev utstedt Fogderi
1 DN I 984 1495 Anbyrn Asserssøn Giske Romsdal
2 DN XV 196 1523 Andirs Juarson Haram Sunnmøre
3 DN XV 196 1523 Arne Joonson Haram Sunnmøre
4 DN X 167 1439 Awdon Arnasson Veøy Romsdal
5 DN II 1054 1516 Bord Jonson Malnes Sunnmøre
6 DN II 986 1495 Bordh Jonssøn Myklebostad Sunnmøre
7 DN I 983 1495 Baardh Ionson Borgund Sunnmøre
8 DN X 167 1439 Biorn Kolbeinsson Veøy Romsdal
9 DN V 849 1464 Biorn Toresson Bud Romsdal
10 DN III 800 1448 Eiriker Alfson Øvrebø Romsdal
11 DN II 1054 1516 Eleff Siwrdson Malnes Sunnmøre
12 DN XI 295 1513 Ellend a Strand Grip Nordmøre
13 DN V 976 1497 Peders Endridzsson Aure Nordmøre
14 DN II 1054 1516 Engilbricht Knwdson Malnes Sunnmøre
15 DN II 1054 1516 Engilbrict Ywarson Malnes Sunnmøre
16 DN III 966 1488 Erik Halstenson Veøy Romsdal
17 DN V 849 1464 Erik Torbiornsson Bud Romsdal
18 DN XV 196 1523 Erlend Baardheson Haram Sunnmøre
19 DN XV 196 1523 Frans Peerson Haram Sunnmøre
20 DN II 777 1447 Fridyker Jonsson   Romsdal
21 DN V 849 1464 Giwrd Olaffson Bud Romsdal
22 DN III 800 1448 Gudleæyker Sueinsson Øvrebø Romsdal
23 DN X 166 1438 Gunnar Halkelson Veøy Romsdal
24 DN X 167 1439 Gunnar Halkielsson Veøy Romsdal
25 DN XI 295 1513 Gwnner Fridecsson Grip Nordmøre
26 DN III 966 1448 Haldor Sigurdson Øvrebø Romsdal
27 DN IX 232 1422 Haluarder Guttormsson Stangvik Nordmøre
28 DN XI 295 1513 Herman j Aspe Grip Nordmøre
29 DN XV 196 1523 Howaard Toreson Haram Sunnmøre
30 DN IX 402 1490 Hugleg ? Veøy Romsdal
31 DN XV 196 1523 Jetmund Halkeelson Haram Sunnmøre
32 DN XI 295 1513 Jon Ellendsson Grip Nordmøre
33 DN IX 402 1490 Jon Eriksson Giske Romsdal
34 DN II 1054 1516 Jon Nilson Malnes Sunnmøre
35 DN X 166 1438 Jon Pederson Veøy Romsdal
36 DN X 167 1439 Jon Pederson Veøy Romsdal
37 DN II 971 1492 Joon Jwærson   Nordmøre
38 DN III 800 1448 Josthein Thorerson Øvrebø Romsdal
39 DN II 777 1447 Juarsson Fridyker   Romsdal
40 DN II 980 1494 Jwer Eleffsøn Giske Sunnmøre
41 DN X 167 1439 Jwar Ogmundhsson Veøy Romsdal
42 DN IX 402 1490 Jwar Siwardson Veøy Romsdal
43 DN XV 196 1523 Kaalbeen Eerlendsson Haram Sunnmøre
44 DN I 983 1495 Kaaræ Torkelson Borgund Sunnmøre
45 DN II 1054 1516 Kore Torelson Malnes Sunnmøre
46 DN XV 196 1523 Moons Hogleekson Haram Sunnmøre
47 DN XV 196 1523 Olaaff Dyreson Haram Sunnmøre
48 DN XV 196 1523 Olaaff Olaffson Haram Sunnmøre
49 DN I 984 1495 Olaff Olssøn Giske Sunnmøre
50 DN IX 402 1490 Olaf Haluardson Veøy Romsdal
51 DN XV 196 1523 Olaff Clemmytson Haram Sunnmøre
52 DN III 800 1448 Olafuer Erlandzson Øvrebø Romsdal
53 DN XI 295 1513 Oleff Philpusson Grip Nordmøre
54 DN II 1054 1516 Orm Jonson Malnes Sunnmøre
55 DN II 777 1447 Pall Haldorsson   Romsdal
56 DN II 1054 1516 Peder Erlandson Malnes Sunnmøre
57 DN II 986 1495 Pedher Anbiornssøn Myklebostad Sunnmøre
58 DN II 986 1495 Pedher Jffuersøn Myklebostad Sunnmøre
59 DN II 1054 1516 Peder Ywarson Malnes Sunnmøre
60 DN XI 295 1513 Peder Scrifwere Grip Nordmøre
61 DN IX 232 1422 Radwger Jonsson Stangvik Nordmøre
62 DN IX 402 1490 Roe Rooeson Veøy Romsdal
63 DN V 849 1464 Rolff Biornsson Bud Romsdal
64 DN II 777 1447 Sigurder Endridason   Romsdal
65 DN IX 232 1422 Sigwrder Styrkarsson Stangvik Nordmøre
66 DN II 777 1447 Simon Villialmsson   Romsdal
67 DN XV 124 1499 Siwar Ericson Surndal Nordmøre
68 DN II 777 1447 Styrkar Juarsson   Romsdal
69 DN XV 196 1523 Suen Joonson Haram Sunnmøre
70 DN X 166 1438 Swæin Pæderson Veøy Romsdal
71 DN I 966 1490 Thideman Jonsson Giske Romsdal
72 DN X 166 1438 Thollæifur  Erikxson Veøy Romsdal
73 DN II 86 1495 Torsten Jonssøn Myklebostad Sunnmøre
74 DN I 983 1495 Thorstin Ioonson Borgund Sunnmøre
75 DN II 1054 1516 Tollek Ywarson Malnes Sunnmøre
76 DN V 849 1464 Toral Toresson Bud Romsdal
77 DN II 1054 1516 Torfind Ericson Malnes Sunnmøre
78 DN II 777 1447 Thorkiell Benditzson   Romsdal
79 DN X 167 1439 Thorkiel Petherson Veøy Romsdal
80 DN II 1054 1516 Ywar Keng Malnes Sunnmøre
81 DN II 971 1492 Øystein Ellingsson   Nordmøre