Antall Kilde År Innhold
1 RN II 286 1280 ekskommunikasjon
2 DN II 68 1303 provent
3 DN XV 1 1308 testament
4 DN III 137 1324 provent
5 DN IV 165 1325 bordhold
6 DN II 161 1327 provent
7 RN IV 900 1332 testament
8 DN XVIII 11 1331 avlat
9 DN II 248 1342 testament
10 DN I 294 1345 avlat
11 RN VI 1377 1377 pålegg/skatt
12 DN II 389 1387 Testament
13 DN V 630 1433 pålegg/skatt
14 DN V 631 1433 pålegg/skatt
15 DN V 632 1433 pålegg/skatt
16 DN V 633 1433 pålegg/skatt
17 DN V 634 1433 pålegg/skatt
18 DN X 249 1475 pålegg/skatt
19 DN XVI 368 1522 bordunderhold
20 DN XIV 551 1526 privat
21 DN VIII 585 1528 privat
22 DN V 1056 1529 privat
23 DN VIII 658 1531 kunngjøring