St. Laurentius kirke - Ørskog

Ørskog var sammen med Borgund, Herøy og Volda de 4 hovedkirkene på Sunnmøre i middelalderen. Det er trolig at disse hovedkirkene og var av de første som ble bygget og man regner med at den første kirka i Ørskog ble bygget tidlig på 1100-tallet. Hvor mange og hvor eksakt de ulike kirkene har stått er ikke sikkert men skriftlige kilder forteller om en stavkirke som stod på øyra i Ørskog i 1325. Denne stavkirken, var viet til St. Laurentius og skal ha blitt erstattet med ny i kirke i 1643.  Det ble bygget enda en ny kirke i 1807 men denne ble fort for liten og ble solgt og flyttet til Leikong i Herøy i 1872 hvor den står nå. Dagens kirke på Ørskog er fra 1873.

 

Uten om dette er det og segn som sier at det skal ha stått kirke på Lande i Ørskog. 

Fra Askeladden:

Eldste omtale av kirken er i 1325 (Oeyaskogs kirkiu, DN IV:165). I 1640 betegnes daværende kirke som falleferdig og uhensiktsmessig liten, og ny kirke – visstnok (også) i stavkonstruksjon – sto ferdig i 1643 (alternativt kort etter 1666) på samme tuft. Begge disse kirkene sto nede på sandmælen på kirkegården. Nykirken hadde rektangulært skip med rektangulært, smalere kor og våpenhus i vest, samt takryttere over koret og våpenhuset. Tverrskip ble deretter bygd til, trolig tidlig på 1700-tallet, slik at den i 1722 framsto med korsformet grunnplan.