Leidang

Leidang var i utgangspunktet en millitæryting der bøndene måtte stille mannskap til et leidangsskip fra hvert Skipreide. Etterhvert ble det gjort om til en skatt som kunne kreves inn om militær mobilisering ikke var nødvendig. Hvor mange ganger leidangen var utkallt på Sunnmøre i middelalderen er usikkert, ettersom den ikke nødvendigvis ble kallt ut over alt samtidig. For hele landet regner man med at det minimum ble utkalt leidang over 40 ganger fra 986 til 1429, med hoveddelen i borgerkrigstiden.

På Sunnmøre virker det som Borgund var den plassen der leidangen skulle samles, både i krigstid og i fredstid. Vi vet fra borgerkrigstiden at det var angrep på Borgund der leidang-skatt som var oppsamlet ble tatt og et langskip som var under bygging ble satt fyr på. Man må annta at bøndene som i stor grad utgjorde leidangshæren var kledd etter forskriftene i Gulatingsloven og senere i landsloven.

 

Kilder: Leidangen i operativ tjeneste

Forsvarsmusseumet